Vi En
Công ty Cổ phần Tư vấn Hikari
Thông tin về Công ty
Tên công ty Công ty Cổ phần Tư vấn Hikari
Ngày thành lập Tháng 2 năm 2014
Trụ sở chính Phòng 508, 808 N2F, phố Lê Văn Lương, Hà Nội
Vốn điều lệ 3.000.000.000 đồng
Đăng ký kinh doanh Thực hiện dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực kỹ thuật tài nguyên nước, cấp thoát nước, hệ thống tưới hiện đại và cơ sở hạ tầng giao thông.
Liên hệ

Hà Nội

Phòng 508, 808 N2F, phố Lê Văn Lương, Hà Nội

Tel: (84-4) 3 514 5247

Fax: (84-4) 3 556 1729

HOTLINE: 090 456 9999 - 090 349 1972 

Email: [email protected]

 

 


View Larger Map