Vi En
Công ty Cổ phần Tư vấn Hikari
Hội đồng sáng lập
  • ...

    Tiến sĩ Hoshona

    Tôt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp Kanazawa, Nhật Bản. Ông là chuyên gia về thủy lực.