Vi En
Công ty Cổ phần Tư vấn Hikari
Kỹ thuật tài nguyên nước
...

Ngày nay, tài nguyên nước đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc  sống của chúng ta. Để tận dụng tối đa lợi ích của nước và giảm thiểu những tác hại do nước gây ra, chúng tôi đang ứng dụng những kiến thức khoa học  và kỹ thuật mới nhất để  quy hoạch và thiết kế cơ sở hạ tầng.

 • ...

  Quy hoạch hệ thống thủy lợi

  • Hệ thống tưới tiêu cho nông nghiệp
  • Nghiên cứu quy hoạch phòng lũ cho lưu vực sông
 • ...

  Thiết kế hệ thống kênh và công trình trên kênh

  • Hệ thống kênh tưới và công trình trên kênh tưới
  • Hệ thống kênh tiêu và công trình trên kênh tiêu
 • ...

  Thiết kế cống đầu mối

 • ...

  Thiết kế trạm bơm đầu mối

 • ...

  Thiết kế hồ chứa đa mục tiêu

 • ...

  Phát triển mô hình số để mô phỏng sóng vỡ đập trong sông

  • Phân tích sóng vỡ đập trong sông
  • Phân tích sóng lũ trong sông